MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE: Velika infrastrukturna ulaganja – svrsishodna i opravdana ulaganje u mlade

Na nedavno održanoj konferenciji za novinare na kojoj je potpisan ugovor o financiranju sporta Karlovačke županije rečeno je i da je intenzivirana izgradnja sportskih objekata u gradovima i općinama u kojima dvorane nedostaju. O kojim se školama, školskim sportskim dvoranama te koji su općenito planovi oko izgradnje dvorana u Karlovačkoj županiji, pitali smo Mariju Šćulac, županijsku pročelnicu Upravnog odjela za školstvo.

– Naglasila bih da su svi navedeni projekti dio sveobuhvatnog projekta 407 za 047 Karlovačke županije – kaže pročelnica Šćulac i dodaje na novinarski upit o školi u Kamanju:

– Kada je riječ o Područnoj školi Kamanje, čija je matična škola je OŠ Žakanje, u planu izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane, odnosno prenamjene zgrade stare škole u Kamanju. Ukupna vrijednost radova je 7,7 milijuna kuna. Izvođač je AB gradnja, a izgradnja je počela još krajem 2019. godine. Trenutno je u fazi završetka radova i praktički je spremna za tehnički pregled. Dvorana je od šireg društvenog značaja, uz to što će je koristiti školska djeca, uporaba je i za sportaše te ostale korisnike s područja općine ali i šire.

JARČE POLJE I KAMANJE

Odakle sredstva za gradnju?
– Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Karlovačke županije i uz manji dio sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), uglavnom za opremanje dvorane.

A dvorana pri školi u Jarčem Polju?
– Tu se radi o izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane pri Područnoj školi čija je matična škola OŠ Netretić. Izgradnja je u suradnji s partnerom Općinom Netretić. Zgrada stare škole u Jarčem polju je srušena a na njenom mjestu izgradit će se manja sportska dvorana čime bi učenici i ostali korisnici dobili odlične uvjete za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, koju sad odrađuju u školskom hodniku.

Tko osigurava sredstva za izgradnju te školske sportske dvorane?
– Krajem prošle godine potpisan je ugovor s izvođačem radova, tvrtkom Espera d.o.o., na iznos od 6,9 milijuna kuna. Sredstva su već osigurana u proračunima Karlovačke županije i Općine Netretić. Projekt je početkom ove godine i dodatno prijavljen na Natječaj za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina Ministarstva turizma i sporta. Plan je završiti je do konca 2022. godine.

Da li je to jedini sadržaj u tom objektu?
– Uz već navedeno, izgradnjom se planira i prelazak rada škole u jednu smjenu budući je u sklopu izgradnje nove dvorane predviđen i prostor za uređenje dvije nove učionice.

A projektna dokumentacija?
– Osim navedenih sportskih dvorana iz spomenutoga projekta 407 za 047, već završenih i u provedbi, odrađene su i plaćene do iznosa od pola milijuna kuna izrade projektnih dokumentacija i za buduće sportske dvorane koje su u planu.

Da li će se prostor koristiti i u druge svrhe?
– Svakako, u novom prostoru biti će moguće održati sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke i društvene sadržaje, kako za učenike, djecu i sportaše, tako i za lokalnu zajednicu.

LASINJA, CETINGRAD, BOSILJEVO, OZALJ …

Što je još planu?
– Pri Osnovnoj školi ‘Antun Klasinc’ u Lasinji planira se proširenje postojeće male školske sportske dvorane čime bi se dobio adekvatan sportski prostor, te školske knjižnice plus još dvije-tri nove učionice. Nadalje, pri OŠ Cetingrad u planu je izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane poradi kvalitete nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i jačanja demografskih kretanja u ruralnim područjima. Pri Područnoj školi Bosiljevo u pripremi je moguće projektiranje manje školske sportske dvorane uz suradnju i koordinaciju s općinom Bosiljevo. S Gradom Ozljem, pri OŠ ‘Slava Raškaj’ pripremamo veći projekt, izgradnju dvodijelne školske sportske dvorane plus dogradnju nekoliko učionica radi prelaska u jednu smjenu. Vrijednost te investicije je oko 20-ak milijuna kuna.

Sve su to velika infrastrukturna ulaganja?
– Točno. Praksa Karlovačke županije je prijavljivati projekte na sve raspoložive izvore sufinanciranja kako bismo uz što manje sufinanciranje ostvarili što više kvalitetnih, novih projekata u našoj bazi 407 za 047. Da, velika su to infrastrukturna ulaganja ali vrlo svrsishodna i opravdana. Držim, prije svega, kao kvalitetno ulaganje u mlade Karlovačke županije. Također smatramo da se izgradnjom sportskih dvorana jačaju demografska kretanja u našoj Županiji s naglaskom na ruralna područja.

Moram vas još pitati i za dinamiku izgradnje?
– Ovako, dinamika izgradnje navedenih sportskih objekata, kao i konačni rokovi završetka, ovisit će ponajprije o raspoloživim EU natječajima, mogućnostima sufinanciranja, općinama kao partnerima i slično. Obzirom da se radi o velikom broju projekata velikih financijskih iznosa, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije predložen je popis prioritetnih projekata za financiranje u novoj financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027.

GRADI SE POPUT SKADRA NA BOJANI

Što je sa sportskom dvoranom u gradu Duga Resa. Ishođeni su brojni dokumenti, 700 tisuća kuna uloženo je u dokumentaciju …? Zidaju je poput Skadra na Bojani!
– Što se tiče dvorane pri OŠ’ I. G. Kovačić’ u Dugoj Resi činjenica je da su ishođeni svi potrebni dokumenti za izgradnju, kao i građevinska dozvola koja je nedavno i konzumirana. Svu dokumentaciju i dozvole je Karlovačka županija proslijedila resornom Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a projekt je napravljen u skladu s ekološkim načelima. Sportska dvorana bi bila trodijelna. Očekivana financijska vrijednost je procijenjena na 25 milijuna kuna, a realizacija ovisi isključivo o raspoloživim natječajima. Htjela bih ovom prigodom naglasiti da je izgradnja dvorane prioritet Karlovačke županije. Nikada nije niti prestala biti prioritetan projekt. Potrebna je radi nedostatka prostora za odvijanje nastave koja se trenutno odvija u Sportskom domu u Dugoj Resi te nikako ne zadovoljava potrebe za šire društveno značenje građana Duge Rese i šireg područja.

Zašto se tako dugo razvlači oko izgradnje?
– Do nedavno nažalost nije bilo raspoloživih adekvatnih natječaja za prijavu dvorane, bez obzira na sav trud i prioritet i od strane Karlovačke županije, kao i Grada Duge Rese. Komunikacija i sastanci s predstavnicima Grada su odrađeni u više navrata, kao i koordinacije i obilasci buduće dvorane od strane predstavnika državne razine iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Što se tiče odluke Grada Duga Resa i sufinanciranje projekta, nemam konkretna saznanja o planiranim iznosima sufinanciranja.

IZ SPORTSKE OBITELJI

Konačno, da li je potrebna dvorana tih dimenzija s obzirom da već imate jednu takvu sličnu pri osnovnoj školi?
– Moje osobno mišljenje, a i sama potječem iz dugoreške sportske obitelji (otac Ivan Fičurin bio dugoreško-karlovački nogometaš op.a.), je da je Dugoj Resi kao gradu s dugom sportskom povijesti i brojnim odličnim sportašicama i sportašima koji su na ponos svom gradu, Karlovačkoj županiji i šire, svakako potrebna dvorana tih dimenzija kako bi se bez ograničenja mogla nastaviti kvalitetna budućnost dugoreškog sporta. Svima, a posebno novim nadama, treba pružiti najbolje uvjeti za neometano bavljenje sportom.

Foto/arhiva KŽ