KAŠ

IMPRESSUM

KAŠonline je tjedni sportski web portal Karlovca i Karlovačke županije.
Počeo je izlaziti 1998. godine u tiskanom izdanju dok je 2010. godine dobio svoj online oblik kao sportska rubrika na Kaportalu – informativnom web portalu Karlovca i Karlovačke županije.
Od 1. srpnja 2020. Izlazi samostalno kao sportski web portal.
Neprekidno s vama već 22 godine!

Urednik/novinar Marijan Bakić
Izdavač: Presstres, obrt za usluge, vl. Marin Bakić
OIB: 66027448246
Adresa: Sarajevska 4, 47000 Karlovac
Mob: + 385 98 247142
E-mail: marijan.bakic@ka.t-com.hr
Web: www.kasonline.eu