MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

Novim Zakonom o sportu Vlada RH odgovara na sve ključne izazove sustava sporta

U Ministarstvu turizma i sporta danas je održano javno predstavljanje Nacrta prijedloga Zakona o sportu na kojem su između ostalih prisustvovali predsjednici krovnih sportskih udruženja, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza, zatim predsjednica Nacionalnog vijeća za sport Danira Bilić, predsjednici i glavni tajnici brojnih saveza, članovi radne skupine te drugi predstavnici sustava sporta u Republici Hrvatskoj.

Nacrt prijedloga Zakona o sportu nalazi se u e-Savjetovanju od 30. srpnja, a tijekom ovih mjesec dana održane su i radionice diljem Hrvatske s dionicima sustava sporta u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Javno savjetovanje završava danas, a Nacrtom ovoga prijedloga predviđa se izvršenje zadaća iz Programa rada Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2024. kao i realizacija niza mjera i aktivnosti koje su propisane Nacionalnim programom športa 2019. – 2026., a temeljem kojih će se još snažnije nastaviti podupirati sportaše i cijeli sustav sporta kao i sve hrvatske građane u bavljenju sportom.

Zakon o sportu je dokument koji predviđa niz pozitivnih promjena za čitav sustav sporta, a pripremljen je u transparentnom i uključivom procesu u kojem su sudjelovali predstavnici krovnih sportskih udruženja, nacionalnih saveza, županijskih sportskih zajednica, akademske zajednice i brojni drugi stručnjaci i dionici sustava sporta. Prijedlogom Zakona Vlada RH daje odgovore na ključne izazove u sustavu, a njegovim donošenjem realizirat će se mjere propisane Nacionalnim programom športa, uključujući i donošenje kategorizacije sportova koja postaje i temelj za dodjelu sredstava.

  • Za sportaše su osobito važni noviteti koji se odnose na plaćanje doprinosa, odnosno mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, vrhunskim sportašima I. kategorije uz postavljeni imovinski cenzus, na dodjeljivanje nacionalne stipendije vrhunskim sportašima I, II. I III. kategorije kao i trajne naknade za trenere osvajače medalja na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih. Vlada RH preuzela je odgovornost i za razvoj sporta na lokalnoj razini, osiguravši izravno izdvajanje iz Državnog proračuna za županijske sportske zajednice, za stručni kadar i opremu za sportaše do 18 godina – istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Zakonom se na jasan način definira sustav sporta kako bi se unaprijedio status sportaša i kvaliteta obavljanja sportskih djelatnosti te potaknulo što više djece i mladih na bavljenje sportom. Propisuje se obrazovanje trenera kako bi bilo usklađeno sa stvarnim potrebama sporta i usmjereno na zaštitu sportaša, a osobito djece i mladih. Osim toga, jasnije se definira sustav financiranja sporta, a financiranje povezuje s transparentnim kriterijima.

U novom Zakonu predviđeno je i detaljnije definiranje ulaganja u sportsku infrastrukturu putem donošenja mreže sportskih građevina, kao i u razvoj lokalnog sporta, što doprinosi dostupnosti sportskih aktivnosti za sve građane Hrvatske – od rekreativaca i amatera do vrhunskih sportaša. Definiraju se i ulaganja u velike sportske manifestacije, regulira se radnopravni status sportaša te su zdravstveni pregledi sportaša uređeni kako bi se omogućila primjerenija dinamika za različite sportove i potrebe.

Ulaganje u sport Vlade Republike Hrvatske od 2016. godine naraslo je u stopostotnom iznosu te ove godine iznosi gotovo 440 milijuna kuna. Kontinuirano su rasla ulaganja u vrhunski sport odnosno u svih pet krovnih udruženja, sve nacionalne saveze, kao i lokalni, školski i akademski sport te sportsku infrastrukturu i velike sportske manifestacije.

  • Stupanjem na snagu Zakona, koje je predviđeno s početkom 2023. godine, dodatno će se povećati sredstva za sport te će ona iznositi oko pola milijarde kuna, a u daljnjoj suradnji s drugim resorima nastavit ćemo raditi na svim izazovima u sustavu, a koji nisu u nadležnosti ovog Zakona – zaključila je Brnjac.

Izvor: www.mint.gov.hr