MIX VIJESTI IZ HOO

Kontrola Olimpijske solidarnosti MOO-a potvrdila da je HOO sredstva trošio transparentno uz visoku razinu nadzora

Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), u skladu sa svojim financijskim smjernicama, svake godine u određenom broju nacionalnih olimpijskih odbora vrši kontrolu korištenja sredstava koja su im dodijeljena u okviru svjetskih i kontinentalnih programa.

Cilj provođenja ove kontrole je osiguravanje učinkovite financijske kontrole visoke razine unutar nacionalnih olimpijskih odbora (NOO).

Prema nalogu središnjeg revizora Olimpijske solidarnosti MOO-a PricewaterhouseCoopers (PwC) iz Lausanne, kontrolu financijskih izvještaja o korištenju sredstava Olimpijske solidarnosti MOO-a u HOO-u je, tijekom lipnja 2020. godine, provodio lokalni PwC Croatia iz Zagreba. Kontrolom je bilo obuhvaćeno ukupno 20 (dvadeset) svjetskih i kontinentalnih programa Olimpijske solidarnosti MOO-a iz razdoblja od 2015. do 2019. godine. Revizorima je bila predočena sva tražena dokumentacija potrebna za uspješno izvršavanje njihove zadaće, kao i sve potrebne informacije i pojašnjenja vezana uz predmetnu kontrolu sredstava.

Olimpijska solidarnost MOO-a obavijestila je HOO da su, na temelju dobivenog i analiziranog revizorskog izvještaja, kao i na temelju dobivenih informacija o financijskom upravljanju i sustavu kontrole u HOO-u, rezultati kontrole sredstava dobivenih od Olimpijske solidarnosti zadovoljavajući te da nisu zabilježeni nikakvi činjenični nalazi u pogledu određenog opsega posla vezanog uz kontrolu navedenih sredstava. Time je Olimpijska solidarnost MOO-a ovaj predmet zatvorila.

Ovakvi pozitivni rezultati u pogledu transparentnog i učinkovitog vođenja programa Olimpijske solidarnosti, bili su utvrđeni i tijekom prijašnje kontrole koja je u HOO-u provedena u 2015. godini, što ukazuje na kontinuitet u dobrom upravljanju, financijskoj kontroli i poštivanju propisa u cjelokupnoj realizaciji programa Olimpijske solidarnosti MOO-a.

Predsjednika HOO-a Zlatka Matešu i glavnog tajnika Sinišu Krajača o provedenoj kontroli izvijestila je HOO-ova voditeljica programa Olimpijske solidarnosti Vesna Peran, a sa spomenutim izvješćem bit će upoznati i članovi Nadzornog odbora HOO-a.