GIMNASTIKA OSTALI SPORTOVI

Gimnastički klub Sokol Karlovac domaćin i aktivni sudionik u projektu HGS-a čije je vrijednost 66 tisuća eura

Hrvatski gimnastički savez (HGS) kao krovna gimnastička institucija u državi pokrenula je projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta kroz izradu digitalnog priručnika, edukaciju i organizaciju besplatnih gimnastičkih sadržaja“. Gimnastički klub Sokol Karlovac bio je domaćin i aktivni sudionik u tom projektu. Voditelj projekta je Aida Badić a koordinator Karlovčanin Ratko Vuković.

KA-sokolaši još jednom su se kao dobri domaćini, ali i pozitivno ocijenili trening radionicu i praktični prikaz vježbi od strane renomiranih trenera u ingerenciji projekta HGS-a.

  • Jedna od radionica je održana u subotu 19. kolovoza u Sokolskom domu u Karlovcu. Treneri karlovačkog Sokola Jurica Suhin, Anamarija Suhin, Robertina Kućan, Petra Furač i Ivan Šimunović pomno su pratili i usvajali znanja i informacije od Dijane Lukašić koja je kao članica stručnog tima HGS-a prezentirala znanja o vježbama na dvovisinskim ručama i akrobatskim vještinama na tlu. – kaže Ratko Vuković, vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Ukupna vrijednost projekta je gotovo 66 tisuća eura a obuhvaća tri segmenta koji su sadržani u aktivnostima:

  1. Izrada digitalnog priručnika – edukativni materijal s prikazom i opisom vježbi iz sportske gimnastike – isto je realizirano tijekom jeseni 2022. godine i snimljeno više od 300 vježbi gimnastičkog sadržaja prilagođenih natjecateljskim programima, spolu i dobi djece. – sve vježbe nalaze se na web stranicama HGS-a
  2. Edukacija trenera o načinu rada s djecom i mladima u gimnastici u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenika i volontera saveza za neposredan rad u području dobrog upravljanja. – u cilju popularizacije gimnastičkog sporta i animiranja i edukacije trenera, kompletan program sa snimljenim vježbama prezentiran je po regijama i vrhunski stručnjaci – treneri delegirani iz stručnog trenerskog tima HGS-a prezentirali su i praktično provodili treninge u regionalnim centrima
  3. Organizacija gimnastičkih sadržaja na potresom pogođenim područjima (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) kroz poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici.