MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

ZŠKŽ: Bez kvalitetnog i kontinuiranog rada i većih financijskih potpora neće se moći ići ukorak sa strategijama i vizijama sporta

Krovna sportska udruga Karlovačke županije (Zajednica športova Karlovačke županije) održala je izvještajnu godišnju skupštinu na kojoj je usvojeno izvješće o radu i financijsko izvješće za prošlu godinu.

Proračunom Karlovačke županije za 2022. godinu osigurana su sredstva za potrebe sporta u županiji u ukupnom iznosu od 1.729.000 kuna. Za “Tekuće donacije – za šport” odobreno je 1.470.100 kuna, za “Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – za šport” 258.900 kuna što je za 529.000 kuna (44,08 % ) više nego u 2021. godini, koja je završila sa 1.200.000 kuna. Planirana sredstava doznačena su, prema zahtjevima sportskih zajednica, saveza i klubova na žiro-račun Zajednice športova Karlovačke županije (ZŠKŽ), a temeljem provedenog Javnog poziva za 2023. godinu.

  • Upravni odbor ZŠKŽ-e odabrao je i sportske klubove koji su participirali s gradskim sportskim zajednicama za dobivanje financijskih sredstava preko programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Isto tako u prošloj smo godini pomogli klubovima novcem i u organizaciji raznih međunarodnih, državnih i sličnih natjecanja sve do raznih turnira i utakmica a koja su se prijavila na naš javni poziv za dobivanje financijskih sredstava. – kazao je Želimir Feitl, predsjednik ZŠKŽ.
  • Posebno skrbimo o invalidskom sportu koji je pokazao zavidan napredak na domaćim natjecanjima. U županiji postoje nekolicina državnih prvaka u različitim sportovima, a Zajednica je sudjelovala i u nizu organizacija prvenstva kao partner i pokrovitelj. Isto tako pomaže svim invalidskim klubovima i udrugama u županiji u odlasku na državna prvenstva. – rekao je Feitl i dodao:
  • Isto tako, ponosni smo na veliki broj mladih nadarenih sportaša u svim sportovima koji postižu zapažene rezultate na razini države u svojim dobnim kategorijama. Isto tako veliki je broj mladih sportaša koji nastupaju za reprezentacije, gotovo u većini olimpijskih i neolimpijskih sportova, kao i treneri koji vode razne selekcije na državnoj razini ili su u sastavu reprezentacije.

Izrađen je „Športski godišnjaka za 2022“ koji je objavljen na 26. po redu proglašenja najboljih u sportu Karlovačke županije u Slunju. Publikacija izlazi već po dvanaesti put a ove godine je u nakladi od 250 primjeraka u kojem su navedeni svi podaci za preko 250 klubova županije, pod nazivom ”Športski godišnjak Karlovačke županije 2022”. Uz navedene adrese klubova, pohranjeni su svi športski rezultati istih za 2022. godinu, kao i imena predsjednika, tajnika klubova, sportaša, brojevi telefona, popraćenih fotografijama, a autor je Darko Pribanić, član Upravnog odbora i ogulinski dopisnik KAŠ-a.

  • Realizirali smo prikupljanje podataka o svim registriranim sportskim udrugama i klubovima u Karlovačkoj županiji. Podaci su se prikupljali o svim značajnim sportskim događajima, međunarodnim i državnim natjecanjima, manifestacijama, turnirima.

Izmijenili su i dopunili novi Pravilnika o dodijeli priznanja/nagrada. Jedna od važnijih promjena u Pravilniku je način odabira kandidata a što predlaže Povjerenstvo a jedan od članova povjerenstva je sportski novinar, član Sekcije HZSN Karlovac.

  • Sve sportaše, turnire, sportske događaje i sve ostalo što ide uz sport nezamislivo je bez sredstava javnog priopćavanja. Prate se rezultati svih klubova i pojedinaca, pogotovo rezultati mladih dobnih skupina u svim sportovima. Elektronički i pisani mediji izvještavali su o kompletnom sportskom životu Karlovačke županije na čemu ih zahvaljujem. – naglasio je predsjednik Zajednice športova Karlovačke županije.

U narednom razdoblju više će, kažu, polagati pažnje na razvijanje školskog sporta za osnovce i srednjoškolce. U skorašnjim programima i projektima za razvoj školskog sporta u školama koje će imati sportske ekipe. U pojedinim sportovima tražit će se isključivo stručni i osposobljeni treneri i voditelji sa završenim sportskim školama i tečajevima.

  • Možemo na kraju konstatirati da se sport u našoj županiji nalazi pred velikim izazovima današnjice i narastajuće konkurencije. Bez kvalitetnog i kontinuiranog rada, koji se prvenstveno odnosi na mlade selekcije, te većih financijskih potpora, u budućnosti nećemo moći ići ukorak sa strategijama i vizijama hrvatskog i europskog sporta. –zaključio je Želimir Feitl.