MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

ZRINKO ČUSTONJA: ‘Ono što je ključno da Strategija ne bi završila u nekoj ladici jesu ljudi. Ljudi provode Strategiju!’

„Samo oni mogu biti jamac njenog uspješnog provođenja i realizacije. U ovom trenutku ključni su građani Karlovca da potkrijepe tijekom javne rasprave značaj i potrebu donošenja strateškog dokumenta“, ističe doc. dr. sc. Zrinko Čustonja, jedan od autora Strategije sporta grada Karlovca za razdoblje od 2021. do 2028. godine.

Strategija karlovačkog sporta je strateški dokument koji se bazira na uključenosti velikog broja zainteresiranih u sam proces izrade. Stavovi i interesi velikog broja dionika karlovačke sportske scene poput sportskih trenera, sportskih dužnosnika, samih građana, gradskih dužnosnika te predsjednika i glavne tajnice Karlovačke športske zajednice uključeni su ne samo u analizu već i u definiranje strateških ciljeva. Anketirano je više od 70 sportskih trenera, obavljeni su dubinski intervjui sa sportskim dužnosnicima (predstavnici 40 klubova, ukupno oko 45 sati razgovora), anketirano je više od 400 građana grada Karlovca …

SVEGA 2 ILI 3 GRADA U HRVATSKOJ IMAJU USVOJENU STRATEGIJU RAZVOJA SPORTA

– Strateški dokument je predstavljen i usuglašen s vodećim strukturama Grada Karlovca, a prije svega s gradonačelnikom g. Mandićem. Dok su pročelnica za društvene djelatnosti gospođa Sila Ljubenko, bivši i sadašnji predsjednici KŠZ-a g. Feitl i g. Šančić te glavna tajnica KŠZ-a gospođe Ćelić činili najuži projektno-strateški tim. Da, zadovoljan sam predstavljanjem u Karlovcu – odgovara na naš upit doc. dr. sc. Zrinko Čustonja s Kineziološkog Fakulteta u Zagrebu i jedan od autora nove Strategije o karlovačkom sportu, o tome koliko je zadovoljan predstavljanjem Strategije u Karlovcu.

– Želim istaknuti činjenicu kako su mnogi ključni čimbenici karlovačkog sporta već, više ili manje detaljno, bili upoznati sa Strategijom. Samo predstavljanje Strategije najširoj sportskoj zajednici koje je bilo ograničeno epidemiološkom situacijom u suštini predstavlja tek početak javne rasprave u kojoj su svi pozvani sudjelovati i svojim komentarima ili prijedlozima doprinijeti kvaliteti strateškoga dokumenta. Zadovoljan sam i ugodno iznenađen kvalitetom komentara i pitanja te brojem osoba koje su se uključile u raspravu o strateškom okviru djelovanja karlovačkog sporta do 2028. godine na samom predstavljanju te vjerujem kako će se još mnogi zainteresirani uključiti i tijekom javne rasprave – dodaje Čustonja.

Spomenuli ste da su Gradonačelnik i KŠZ bili zadovoljni kad ste im predstavili Strategiju?
– Gradonačelnik odnosno vodstvo Grada Karlovca je već samim činom upuštanja u proces izrade strateškog dokumenta pokazalo veliku želju za daljnjim razvojem i unaprjeđenjem karlovačkog sporta. U ovom trenutku svega 2 ili 3 grada u Hrvatskoj imaju usvojenu strategiju razvoja sporta. Dodatno, tijekom izrade dokumenta imali smo veliku podršku i potporu od strane pročelnice gospođe Sila Ljubenko koja je pokazala izrazito visoku razinu razumijevanja sporta. U konačnici kada je dokument predstavljen Gradonačelniku i drugim ključnim ljudima Grada pokazali su visoku razinu spremnosti da se uhvate u koštac s vrlo ambiciozno postavljenim ciljevima razvoja sporta do 2028. godine.

KARLOVAC NAJOZBILJNIJE, NAJSUSTAVNIJE I NAJISPRAVNIJE PROMIŠLJA DALJNJI RAZVOJ SPORTA

Kakvo ste saznanje dobili o sustavu karlovačkog sporta?
– Imao sam prilike upoznati se s velikim brojem gradskih sustava sporta iz čitave Hrvatske te stoga mogu prilično kompetentno iznijeti sud o kvaliteti karlovačkog sustava sporta u odnosu na druge gradske sredine u Hrvatskoj. Mislim kako najveća snaga i potencijal karlovačkog sporta leži u velikoj predanosti, kompetencijama i kvaliteti ljudi u Karlovačkoj športskoj zajednici. U tom kontekstu posebno ističem glavnu tajnicu gospođu Ćelić koja ima možda i najnezahvalniju ulogu – balansirati između želja i očekivanja zajednice i karlovačke javnosti s jedne strane te realnih mogućnosti i okolnosti u kojima se trenutno nalazi karlovački sport s druge strane. S predsjednicima Feitlom i Šančićem ostvarena je iznimno kvalitetna i plodna suradnja. Impresionirali su me svojom predanošću i strašću prema boljitku i razvoju karlovačkog sporta.

Možete komparirati karlovačku Strategiju sa sličnim sportskim projektima u državi?
– Usvojenu strategiju razvoja sporta na razini grada u ovom trenutku imaju tek Dubrovnik i Rijeka dok je Osijek pred donošenjem strateškog dokumenta. Stoga mogu reći da od 127 gradova u Hrvatskoj Karlovac će uskoro pripadati u 4% gradova koji najozbiljnije, najsustavnije i najispravnije promišljaju daljnji razvoj sporta. U društvu za koje se često kaže kako ima 4 milijuna nogometnih izbornika odnosno isto toliko sportskih znalaca koji znaju ‘sve’ o sportu nevjerojatna je količina improvizacija i kratkoročnog razmišljanja o daljnjem razvoju sporta koje je prisutno u našim gradovima. S obzirom da sam osobno bio uključen u izradu strategija razvoja sporta u Dubrovniku i Osijeku mogu konstatirati kako je Karlovac u mnogočemu sličan navedenim gradovima. Ima izazova sa sportskom infrastrukturom kao i Dubrovnik, ima izazova s trenerskim kadrovima i postignutim sportskim rezultatima poput Osijeka, najslabije je financiran u apsolutnom i relativnom smislu u odnosu na Dubrovnik i Osijek, ali istovremeno Karlovčani su jako uključeni u sport i bave se tjelesnom aktivnošću više od hrvatskog prosjeka, a svako treće dijete uključeno je aktivno u sportske klubove.

STRATEGIJA SPORTA JE VEĆ ŽIVJELA

Na predstavljanju Strategije u Gradskom kazalištu bilo je i skeptičnih razmišljanja sportskih dužnosnika i trenera o realizaciji ove Strategije. Prvenstveno iz lošeg iskustva da kao neki slični projekti iz prošlosti ne završi u ladicama. Što je tu važno?
– Strategija je tek dokument, skup riječi i misli koji su manje ili više smisleno stavljeni na papir. Ono što je ključno da Strategija ne bi završila u nekoj ladici jesu ljudi. Ljudi provode Strategiju. Samo oni mogu biti jamac njenog uspješnog provođenja i realizacije. U ovom trenutku ključni su građani Karlovca da potkrijepe tijekom javne rasprave značaj i potrebu donošenja strateškog dokumenta. Nakon toga ključni će biti članovi Gradskog vijeća koji trebaju raspraviti i usvojiti ovaj dokumenta. Nakon toga ključni su ljudi koji čine karlovački sport da prihvate Strategiju i sudjeluju u njenoj provedbi jer često sami sportski djelatnici, svjesno ili nesvjesno, pružaju otpor želeći održati postojeće stanje. U konačnici ključni su ljudi u KŠZ-u i gradskim strukturama koji će neposredno raditi na provođenju Strategije. Razumijem da je i u Karlovcu kao i u mnogim drugim gradovima do sada izrađeno i usvojeno mnogo strategija koje su završile u ladici. Međutim, čini mi se da Karlovac ima pozitivna iskustva sa strategijama sporta. Naime, ovo nije prvi karlovački strateški sportski dokument. Raniji se odnosio na razdoblje od 2012. do 2020. i koliko sam vidio analizu značajna količina zadanih ciljeva u proteklom razdoblju je ispunjena. Dakle strategija sporta je već živjela, pa vjerujem kako će i ova.

Što je zadaća autora projekta nakon što prikupe pristigle prijedloge i prigovore?
– Ugraditi u Strategiju sve kvalitetno i konstruktivno što građani predlože te pripremiti dokument za usvajanje na Gradskom vijeću.

Mislite da će biti novih prijedloga i kritika?
– Vidjet ćemo. Do mene je već sada došlo puno usmenih reakcija, prijedloga, pohvala i kritika. Ponekad je ljudima lakše reći nego napisati nekoliko rečenica. Ukoliko se i propusti prilika utjecati na dokument u javnoj raspravi ništa strašno se neće dogoditi. Naime, Strategija se donosi na razdoblje od 8 godina, a to je dugo vremensko razdoblje i realno je očekivati periodično praćenje učinaka strategije, analizu ispunjavanja ciljeve te korekciju ciljeva i Akcijskog plana i to će biti trenutci kada će se moći utjecati na strateški okvir djelovanja karlovačkog sporta.

Foto: www.nacional.hr