MIX VIJESTI IZ HOO

Pravilnik za sportaše – o obveznim doprinosima, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama

U skladu s novim Zakonom u sportu, koji je stupio na snagu s prvim danom ove godine, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja.

Sve informacije, upute i obrasci nalaze se u dokumentu kojeg je Ministarstvo turizma i sporta objavilo u službenom glasilu Republike Hrvatske – Narodnim novinama (broj 41/2023).

Isti se može pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_41_731.html