MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

Otvoren natječaj za glavnog tajnika Zajednice športova Karlovačke županije

Kako s krajem ove godine ističe mandat tajniku Zajednice športova Karlovačke županije (ZŠKŽ), Upravni odbor je usvojio novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u kojem su definirani uvjeti za glavnog tajnika i stručno-administrativnog tajnika ZŠKŽ.

Otvoren je natječaj za Glavnog tajnika na mandat od 4 godine na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen web stranici www.zskz.hr

Natječaj: http://www.zskz.hr/wp-content/uploads/2023/09/Natje%C4%8Daj-za-Glavnog-tajnika-Z%C5%A0K%C5%BD.pdf

Dosadašnji tajnik Zoran Vuičić odlazi s 1. siječnjem 2024. u mirovinu, a na funkciji tajnika ZŠKŽ bio je od 2002. godine te je s 1. listopadom ove godine bilo točno 21. godina kako je proveo na dužnosti administrativnog tajnika krovne županijske sportske zajednica.