MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

O STRATEGIJI KA-SPORTA, Željko Šančić: ‘Ključni su treneri!’

„Postojeće trenere u suradnji s klubovima treba dodatno školovati i educirati, ali paralelno s tim potrebito je zapošljavati nove školovane trenere koji će biti primjereno plaćeni“, naglašava Željko Šančić, predsjednik Karlovačke športske zajednice.

Strategija karlovačkog sporta je strateški dokument koji se bazira na uključenosti velikog broja zainteresiranih u sam proces izrade. Stoga savjetovanje, rasprava o tome traje do 29. studenoga 2020. do kada bi svoje prijedloge i komentare trebali poslati građani koji su zainteresirani za tu temu. Konačan sud o Strategiji dati će Gradsko vijeća tijekom prosinca 2020. godine.

Kako bi bolje informirali građane o Strategiji karlovačkog sporta za razdoblje 2021.-2028 godina nedavno smo objavili razgovor s jednim od autora Strategije Zrinkom Čustonja, a danas objavljujemo razgovor na tu temu s predsjednikom Karlovačke športske zajednice (KŠZ) Željkom Šančićem.

Javna rasprava o Strategiji sporta traje do 29. studenoga 2020. do kada građani mogu uložiti u pisanom obliku svoje prigovore i prijedloge na obrazac koji je objavljen na stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr i Karlovačke športske zajednice www.ksz.hr (pod vijesti), a na linku: https://www.karlovac.hr/novosti/savjetovanje-s-javnoscu-strategija-razvoja-sporta-grada-karlovca-2021-2028/22507 (otvoriti OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI Strategija razvoja sporta Grada Karlovca 2021.-2028..docx).

Strategija je predstavljena što je dalje za činiti članicama KŠZ, građanima, javnosti …?
– Nakon rasprave koja je otvorena za javnost do 29 studenoga objediniti ćemo prikupljene prijedloge i kroz projektni tim analizirati iste te ubaciti sve ono što je prihvatljivo. Za sudjelovanje u raspravi postoji obrazac kojeg se može skinuti sa stranica Grada Karlovca. Prikupljeni prijedlozi idu prema našoj vrijednoj pročelnici Draženki Sila Ljubenko.

Samo je 45 posto kvalificiranih trenera i po tome je Karlovac ispod standarda Hrvatske?
– Na žalost to je porazan podatak. Velik dio naših trenera nema potrebitu školsku spremu za obavljanje tog odgovornog posla. To smo uočili kao jedan od najvećih problema koji moramo što prije riješiti kako bismo povećali masovnost i kvalitetu športaša. Školovane trenere možemo privući s adekvatnom plaćom i uvjetima rada. Sada su plaće znatno ispod prosjeka RH. Isto tako potrebito je dodatno školovati i educirati postojeće trenere. Želja je da do 2028. godine imamo 75% trenera s višom ili visokom stručnom spremom.

Profesionalni treneri su po produktivnosti (satima rada) na 30 posto, također ispod hrvatskog standarda?
– Ako imamo premali broj adekvatno školovanih trenera i ako se odrađuje nedostatan broj treninga tada ne možemo postići željene rezultate. Treba podići produktivnost trenera i stvoriti infrastrukturne pretpostavke u smislu dovoljno dvoranskih površina, ali i drugih borilišta koja je potrebito primjereno urediti i opremiti. Plan treninga mora biti stručno osmišljen kako za svaki pojedini trening ali i na godišnjoj i višegodišnjoj razini. Želja je izgraditi sustav evaluacije, kontrole i nagrađivanja stručno-trenerskog rada.

Zasad imamo 12 profesionalnih trenera, nedovoljno za veći iskorak. Koji je cilj?
– Broj profesionalnih trenera potrebito je kontinuirano povećavati tijekom cijelog razdoblja provedbe ove strategije. Dobra je mjera i uvođenje trenera „na pola radnog vremena“ primarno za rad s mladima. I tu mjeru treba proširiti i ojačati. Želja je da 2028. godine imamo 50 zaposlenih trenera s prosječnom mjesečnom bruto plaćom kakva je na razini RH. Sada su plaće u karlovačkom športu 33% manje.

Koji je razlog da nemamo niti jednog sportaša 1. i 2. kategorije po kategorizaciji HOO-a?
– Sve je to plod trenutnog stanja u karlovačkom športu. Ako nema dostatan broj športaša u nižim kategorijama tada je teško očekivati rezultat koji je potrebit za ove najteže kategorije.

Što bi trebalo promijeniti u kategorizaciji da rezultati budu bolji?
– Uključiti veći broj športaša, poglavito onih najmlađih te kroz planski i stručni rad selektirati one koji imaju sklonosti i predispoziciju za određenu vrstu športa. No talent bez marljivog truda i bez školovanog i stručnog trenera ne može sam po sebi biti dostatan. Dakle ključni su treneri. Postojeće trenere u suradnji s klubovima treba dodatno školovati i educirati, ali paralelno s tim potrebito je zapošljavati nove školovane trenere koji će biti primjereno plaćeni.

Vjerujete da će Strategija proći na Gradskom vijeću?
– Vjerujem da će Strategija zadobiti podršku svih vijećnika, pozicije i opozicije. Upravo što veća podrška bila bi garancija da se što više iz te strategije i realizira. Čelništvo Grada Karlovca na čelu s gradonačelnikom Damirom Mandićem iskazuje veliku potporu i na tome im puno hvala.

Velika je obveza Strategiju provesti u djelo. Obzirom da ste kao predsjednik KŠZ-a možda i najodgovornija osoba za provedbu, kako to planirate učiniti a da vam ne bi predbacili da je stavljena u ladicu i gotovo?
– Treba biti uporan i uključiv. Očekujem nastavak suradnje s čelnicima Grada Karlovca, s Karlovačkom županijom, sa Zajednicom športova Karlovačke županije, s resornim Ministarstvom turizma i sporta te s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ali i sa svim institucijama i pojedincima koji mogu doprinijeti pri ostvarbi. Biti će potrebito puno svrsishodnog rada. Neće biti lako, ali športaši su kvalitetni ljudi i vjerujem da dobar dio strategije možemo oživotvoriti.

Foto: privatna arhiva