MIX

Naš sportski portal danas obilježava četiri godine samostalnog izlaženja

Prvi broj KAŠ-a izašao je 16. rujna 1998. godine kao sportski prilog ondašnjeg Karlovačkog lista, svake srijede na 8 stranica. Od 1. srpnja 2020., povodom Svjetskog dana sportskih novinara – 2. srpnja, opet izlazi samostalno kao sportski web portal KASonline na Internet adresi www.kasonline.eu kao konstantan kroničar karlovačkog sporta. Od 1998. do danas 26 godina.

Nakon gašenja Karlovačkog lista od 2006. godine KAŠ nastavlja izlaziti u sklopu Novoga lista. Kako je ta potpora izostala nakon tiskanja broja s datumom 24. veljače 2010., KAŠ prestaje izlaziti od srijede 25. veljače 2010. Na sreću sportskog novinarstva u Karlovcu i Karlovačkoj županiji KAŠ nakon mjesec dana pauze, već od 1. travnja 2010. godine, dobiva svoj online oblik kao sportska rubrika na KAportalu – informativnom web portalu Karlovca i Karlovačke županije.

Od 1. srpnja 2020., povodom Svjetskog dana sportskih novinara – 2. srpnja, opet izlazi samostalno kao sportski web portal KASonline na Internet adresi www.kasonline.eu kao konstantan kroničar karlovačkog sporta. Naravno da nakon toga KAŠ nije pokidao veze s KAportalom. Dapače, KAŠ ostaje sestrinski sportski portal KAportala, najčitanijeg portala u regiji.

Uvezani tjednici KAŠ-a, njih više od 500, pohranjeni su u Gradskoj knjižnici ‘Ivan Goran Kovačić’ u Karlovcu na uvid svim budućim kroničarima karlovačkog sporta.