INTERVJU MIX

KAŠ-ev INTERVJU, Željko Šančić: ‘Masa sredstava za sport je povećana. O kvaliteti rada svakog kluba ovisi hoće li dobiti jednako, više ili manje’

„Ovaj novi prijedlog je zadržao dobar dio odredbi sadašnjih Kriterija. U odnosu na Kriterije Ima više mjerljivih elemenata za sufinanciranje rada sportskih udruga i otklanja neke nejasnoće. Dodatno će se bodovati zapošljavanje trenera iz vlastitih sredstava kao i za stimuliranje samofinanciranja putem članarine“, naglašava Željko Šančić, predsjednik Karlovačke športske zajednice.

Karlovačka športska zajednica (KŠ) u izradi je nove kategorizacije sporta. Upravni odbor je donio prijedlog koji je upućen članicama na raspravu. Idući tjedan trebala bi se održati Skupština KŠZ na kojoj će biti usvojena kategorizacija. Kako bi bolje pojasnili izmjene koje se predlažu na tu smo temu razgovarali smo s prvim čovjekom karlovačkog sporta, predsjednikom KŠZ Željko Šančićem. Osim što je na čelnoj funkciji krovne sportske asocijacije grada Karlovca Željko Šančić je bivši gimnastičar, nogometni rekreativac, ronilac, sportski ribolovac …

Šančić i gimnastički velikani karlovačkog Sokola – Katica Horvatić i Ivan Belina

Gotovo sve relevantne države, lokalne zajednice i veliki gradovi u zemljama Europske unije suočeni s višestrukim rastom brojnih pokazatelja društvene i ekonomske uloge sporta, počeli su sport tretirati strateškim promišljanjem koji je gotovo bez iznimke potican od strane najviših institucija vlasti pojedine zemlje, lokalne ili gradske zajednice.

 • Sukladno tome i u Karlovcu su donijeli Strategiju razvoja sporta Grada Karlovca 2021. – 2028. Odredili su smjer i ciljeve koje kane postići do 2028. godine. Ciljevi su ambiciozni poglavito kada uzmemo u obzir dvije pandemijske godine koje opterećuju svekoliki društveni život i ne idu u prilog brzim iskoracima koje karlovački sport zaslužuje – ističe na početku našeg razgovora Željko Šančić i dodaje
 • Pored većih nužnih infrastrukturnih zahvata u obnovi postojećih sportskih prostora ali i u izgradbi novih, uočili smo da je veliki problem karlovačkog sporta nedostatak kvalificiranih i motiviranih sportskih djelatnika poglavito trenera. Nadalje, postoji potreba uključenja još većeg broja ponajprije mladih u bavljenje sportom.

Strategija obuhvaća 6 strateških područja:

 1. SPORTSKA INFRASTRUKTURA
 2. TRENERI I DRUGI STRUČNI KADROVI U SPORTU
 3. FINANCIRANJE SPORTA
 4. NATJECATELJSKI SPORT
 5. ŠKOLSKI I AKADEMSKI SPORT
 6. TJELESNO VJEŽBANJE GRAĐANA

Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava sportskim udrugama, koji je u postupku donošenja, nastojimo stvoriti operativne preduvjete za realizaciju Strategije.

Sadašnji Kriteriji imaju podjelu sportova po kategorijama:

 • I skupina Prioritetni sportovi – klubovi nositelji kvalitete
 • II skupina Klubovi prve grupe
 • III skupina Ostali olimpijski sportovi
 • IV skupina Ostali sportovi
  Upravo su zadnjih godina promjena nositelja kvalitete i ulazak u klubove prve grupe izazivali neželjene situacije koje su završavale velikim nesuglasicama među klubovima i pojedincima. Predloženi Pravilnik sadrži dvije skupine i pet podskupina:
 • I skupina
  o Osnovne ekipne sportske udruge
  o Ekipne sportske udruge – nositelji kvalitete
  o Individualne sportske udruge – nositelji kvalitete
 • II skupina
  o Programski fond – natjecateljski dio
  o Programski fond – ne natjecateljski dio (rekreacija)
  Tu je naravno i školski šport i šport osoba s invaliditetom koji se financiraju osim iz sredstva KŠZ-a i iz drugih izvora.
  U I skupinu ulaze sportske udruge/klubovi koji su po Kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava sportskim klubovima spadali u kategoriju I skupine – Prioritetni sportovi i II skupina Klubovi prve grupe (Prateći klubovi) uvažavajući dosadašnje rezultate, tradiciju, masovnost, popularnost, organiziranost, postignutu kvalitetu, stvorene uvjete za razvoj, stručno kadrovsku ekipiranost, reprezentativne dosege i gledanost.
  U podskupini Osnovne ekipne sportske udruge su:
  Odbojkaški klub Karlovac
  Hrvatski rukometni klub Karlovac
  Nogometni klub Karlovac 1919
  Košarkaški klub Šanac
  Baseball klub Olimpija
  U podskupini Ekipne sportske udruge – nositelji kvalitete su:
  Rukometni klub Š.R. Karlovac
  Rukometni klub Dubovac Gaza
  Ženski košarkaški klub Karlovac
  Nogometni klub Ilovac
  Ženski nogometni klub 4 rijeke
  U podskupini Individualne sportske udruge – nositelji kvalitete su:
  Atletski klub Karlovac
  Gimnastički klub Sokol Karlovac
  Taekwondo klub Karlovac
  Karate klub Karlovac 1969
  Taekwondo klub Banija Pandas
  Streljački klub Karlovac
  Kickboxing klub Tigar
  Veslački klub Korana
  Mačevalački klub Karlovac
  Taekwondo klub Prana
  Teniski klub Karlovac
  Streljački klub Policajac

Nakon vašeg prvog prijedloga da li je bilo reagiranja od članica?

 • Bilo je sugestija i prijedloga i od članova Upravnog odbora te od članica KŠZ-a i od članova skupštine.

Na što su se reagiranja najviše odnosila?

 • U prvotnom prijedlogu u prvoj skupini bila je podskupina koja se zvala Osnovni loptački i bazični sportovi koja je korigirana u Osnovne ekipne sportske udruge iz koje podskupine su atletika i gimnastika prebačeni u podskupinu Individualne sportske udruge – nositelji kvalitete. Korigirani su uvjeti za priznavanje ostvarenog rezultata. Korigirani su elementi bodovanja za sufinanciranje sportskih udruga. Podsjetimo da je puno elemenata koji doprinose sufinanciranju rada pojedine sportske udruge.
Treneri Sokola, Ivan Janković, Željko Šančić i najbolja karlovačka gimnastičarka Petra Furač

Koliko je Upravni odbor prihvatio prijedloge svojih članica?

 • Većim dijelom.

Vjerujete li da je ovaj novi prijedlog pravedniji?

 • Ovaj novi prijedlog je zadržao dobar dio odredbi sadašnjih Kriterija. U odnosu na Kriterije Ima više mjerljivih elemenata za sufinanciranje rada sportskih udruga i otklanja neke nejasnoće. No, ovaj Pravilnik ponajprije želi stvoriti operativne pretpostavke za realizaciju Strategije razvoja sporta Grada Karlovca. Dodatno će se bodovati zapošljavanje trenera iz vlastitih sredstava kao i za stimuliranje samofinanciranja putem članarine.

STARTNI KRITERIJ

Zašto su u jednoj skupini, ili podskupini kako god je zvali, tri taekwondo kluba. Zar nije mogao biti samo jedan nositelj kao što je to bilo dosad?

 • U prvoj skupinu su uključeni svi klubovi koji su po starim kriterijima bili nositelji kvalitete i prateći klubovi. To je bio startni kriterij. Ranija tijela KŠZ-a odlučila su da među tim klubovima budu i klubovi koje vi navodite. U budućnosti će ulazak u prvu skupinu ili izlazak iz nje ovisiti o kvaliteti rada pojedine sportske udruge. Valja dodati da je među Ekipne sportske udruge – nositelje kvalitete dodan i Ženski nogometni klub 4 Rijeke.

Mislite da se zbog „mira u kući“ nekim klubovima pogodovalo?

 • U ovom prijelaznom razdoblju izuzeti bilo koga iz sadašnjih nositelja kvalitete i pratećih klubova izazvalo bi velike prijepore. Ovo je najmanje bolan prijelaz prema novom Pravilniku.

Kakav je prijedlog proračuna za sport u 2022. godini?

Ronilac i sportski ribolovac
 • Manji od onoga što smo u ime sportaša tražili, a veći od početka ove godine kada smo startali sa 8.240.000,00 kuna. Pandemija je ostavila traga i na zdravlje ali i na ekonomiju u cijelom svijetu pa tako i u našem gradu. Nije to pogodovalo znatnijem iskoraku u povećanju sredstava za sport, ali ipak svjedočimo pozitivnom trendu.

Imate saznanja kakva će biti stavka za sport u Proračunu Grada?

 • U trenutku ovog našeg razgovora u proceduri je prijedlog proračuna Grada Karlovca koji planira za sport 9,2 milijuna kuna. Moram iskoristiti i ovu prigodu i zahvaliti vodstvu Grada na čelu s gradonačelnikom Damirom Mandićem na planiranom povećanju kojeg će vjerujem naši vijećnici izglasovati. Povećana sredstva znatnim dijelom biti će iskorištena za plaće za zaposlene trenere u sportu Grada Karlovca kojih imamo sve više pa tako iziskuju i dodatna financijska sredstva.

10-15 POSTO VIŠE SREDSTAVA

Vježba još i danas – gimnastičar veteran

Možete nam reći s koliko će novca raspolagati svaka od podskupina?

 • Iako su velika sredstva koja idu za korištenje sportskih objekata i za financiranje trenera želimo ostvariti pozitivan trend i u sredstvima koja idu neposredno na račun članica. Ako usporedimo ovu godinu, tada je plan da svaka podskupina prve skupine dobije 10-15 posto više sredstava ali i da druga skupina tzv. Programski fond dobije više. Osnovne ekipne sportske udruge: 1.345.000 kuna. Ekipne sportske udruge – nositelji kvalitete: 300.000 kuna. Individualne sportske udruge – nositelji kvalitete: 1.000.000 kuna. Programski fond: 300.000 kuna.

Sufinanciranje sportskih udruga prve skupine kroz redovna sredstva vrši se temeljem:

 1. bodovanja sportskih udruga:
  a) po stupnju natjecanja
  b) za postignute rezultate
  c) nastupa za reprezentaciju
  d) za tradiciju
  e) za organizaciju natjecanja
  f) stimuliranje samofinanciranja putem članarine
  g) vlastita kadrovska ojačanja
 2. Iz sredstava KŠZ sportskim udrugama I skupine sufinanciraju se:
  a) plaće i naknade trenerima
  b) sportski objekti
  c) liječnički pregledi
  d) program potpore vrhunskim i perspektivnim sportašima
  e) prijevoz u jesenskom dijelu natjecanja
  f) režijski troškovi
 3. Sredstvima KŠZ-a sportskim udrugama sufinanciraju se:
  a) manifestacije
  b) dodjeljuju neraspoređena sredstva

U svakoj podskupini prve skupine, prilikom raspodjele sredstava temeljem izvršenog bodovanja, Upravni odbor može do 5 posto sredstava za pojedinu podskupinu namijeniti kao sredstva poravnanja kako bi se korigiralo znatnije odstupanje u odnosu na prethodna razdoblja i postignute rezultate.


Mislite da nakon ovakve kategorizacije udruge neće imati manje sredstava nego što je to bilo prema dosadašnjoj kategorizaciji?

Veterani NK Radnik
 • Masa sredstava za sport je povećana. O kvaliteti rada svakog kluba ovisi hoće li dobiti jednako, više ili manje. Vjerujem da će velika većina klubova prve skupine dobiti više.

Neće li u toj novoj raspodjeli novca pojedinačni sportovi biti „potplaćeni“ u odnosu na takozvane ekipne sportove?

 • Sustav natjecanja ekipnih i individualnih sportova je različit kao i troškovi. Veći su troškovi ekipnih sportova koji imaju ligaški sustav natjecanja i koji moraju proći više razina da bi došli do državne ili međunarodne razine. Upravo je taj omjer sufinanciranja i vrednovanja postignute kvalitete i kvantitete izazov za budućnost kada će se donositi pravične odluke koje će unapređivati ovaj Pravilnik.

ZADRŽATI I POSTUPNO POVEĆAVATI BROJ TRENERA

Popriličan je broj profesionalnih trenera, a ima i trenera koji su zaposleni na kraće radno vrijeme i na kraći rok. Kakva je njihova budućnost?

 • Hvala na tom pitanju. Podsjećam na vrlo bitan pozitivan trend pri zapošljavanju trenera. Početkom 2019. godine imali smo u Karlovcu 11 trenera na puno radno vrijeme financiranih preko KŠZ-a. Početkom 2020. godine povećali smo broj na 11 trenera na puno radno vrijeme i 12 na ‘pola’ radnog vremena. Ovoga trena imamo 13 zaposlenika na puno radno vrijeme i 14 na ‘pola’ radnog vremena. Dakle u našem zahvatu je 27 trenera za koje je potrebito osigurati godišnje oko 2 milijuna kuna. Podsjećamo i da izdvajamo velika sredstva za korištenje sportskih objekata koja su u planu za iduću godinu u visini od 2.780.000,00 kuna.

Znamo kako se biraju profesionalni treneri a na koji način se odabiru treneri na pola radnog vremena?

Upravni odbor KŠZ
 • Nastojati ćemo zadržati dostignuti broj postojećih trenera i postupno ga povećavati. To je veliki pogon koji će iziskivati velika financijska sredstva. Sukladno osiguranju sredstava u proračunu Grada Karlovca povećavati će se broj školovanih trenera uz prednost onim klubovima koji će to zaslužiti kvalitetom rada i velikim obuhvatom mladih.

Godinama se govori da bi trebalo odrediti koji su sportovi prioritetni, koje grad želi, a svi ostali u drugi plan. Naime, premalo je novca za financiranje svih. Ovako, svi dobe pomalo nije dobro.

 • To je lakše reći nego napraviti. Za koji sport možemo reći da ga treba ukinuti? Karlovačko bogatstvo ali istovremeno i ‘prokletstvo’ je što je grad raznovrsnih sportova. U tom mnoštvu svatko može pronaći za sebe ono što je sukladno njegovim željama i predispozicijama. No nije svrha sporta samo osvajanje pehara i medalja. Sport nas uči kako se nositi s pobjedama ali i porazima. U pobjedi se ne treba uzvisiti, a u porazu se ne smijemo poniziti i odustati. To su iskustva koja nam pomažu u svakodnevnom životu. Sport doprinosi zdravom odgoju mladih generacija koje će sutra preuzeti odgovorne uloge u našem društvu.

Karlovac ima premalo seniora, još manje reprezentativaca, a da o olimpijcima možemo samo sanjati. Gdje se griješi – u stručnom radu u klubovima ili u financiranju sporta?

 • Sustavni razvoj sporta počinje od djece predškolskog uzrasta. Osobno držim da bi svi sportaši trebali proći abecedu tjelovježbe u bazičnim sportovima pa onda kroz stručan i profesionalan rad vođen visoko motiviranim trenerima afirmirati svoje potencijale u pojedinom sportu sukladno željama ali i predispozicijama. To je težak i dug put. Potrebiti su infrastrukturni preduvjeti ali i financijska sredstva. Bez jakih sponzora teško je postići veliki uspjeh. Ali podsjećam, Karlovac je grad sa samo 60-tak tisuća stanovnika.

Koliko je sve to skupa o čemu smo razgovarali na tragu nove Strategije sporta Karlovca?

 • To je sukladno Strategiji, ali je činjenica da su ciljevi određeni u Strategiji vrlo optimistični i visoki.

Koliko u vašem mandatnom razdoblju planirate realizirati iz plane strategije?

 • Što je moguće više. Podsjećam da je cilj 2028. godine imati 50 trenera zaposlenih na neodređeno i ostvariti 20 milijuna kuna proračuna za sport uz obnovu i izgradnju cijelog niza infrastrukturnih objekata. Za postignuće tih ciljeva trebati će puno truda, razumijevanja i zajedništva svih aktera.

Kad će započeti nominacije za izbor sportaša godine?

 • Već su započele i postupak nominiranja traje do 20. prosinca. Potičemo klubove na što veći odaziv, a način proglašenja blagovremeno ćemo komunicirati sukladno pandemijskim mjerama koje će biti na snazi. Koristim i ovu prigodu svim sportašima i sportskim djelatnicima poželjeti miran i zdrav završetak ove teške godine, a svima koji imaju natjecanja želim puno sportskog uspjeha.

Foto: Privatna arhiva