MIX

Karlovačkom sportu za ovu godinu 803 tisuće kuna manje novca iz gradskog proračuna

Članovi Skupštine Karlovačke športske zajednice (KŠZ) na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2020. na dnevnom redu imali su 10 točaka o kojima su raspravljali a najvažnije su bile dvije – Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2019. godinu te Prijedlog i usvajanje rebalansa proračuna za 2020. godinu. Na kraju su skupštinari jednoglasno usvojili sva predložena izvješća.

Preko 90 posto potrebnih financijskih sredstava za javne potrebe u sportu grada Karlovca za prošlu 2019. godinu osigurano je iz proračuna Grada Karlovca, sveukupno 7.972.000 kuna. Za financiranje rada Karlovačke športske zajednice izdvojen je iznos od 7.839.510 te 132. 600,00 kuna za Zajednicu športova Karlovačke županije. Za provođenje dijela programa sportske kulture učenika izdvojeno je 80.000 kuna. Sredstva koja su bila na raspolaganju klubovima raspoređena su u tri fonda: prioritetni klubovi 1.750.500 kuna, klubovi prve grupe 340.000,00 kuna i programski fond 320.000,00 kuna. Sveukupno 2.410.500 kuna itd.  

– Sveukupno manja sredstava za sport u 2020. godini jesu za 803.000 kuna, a što još treba potvrditi Gradsko vijeće. Mislim da će financijska sredstva za sport, iako smanjena, biti dovoljna da klubovi normalno okončaju ovu godinu – kazao je Želimir Feitl, predsjednik KŠZ.

 – Prema prijedlogu novog rebalansa za ovu godinu za djelatnost Karlovačke športske zajednice skinuta je stavka za materijalna sredstva koja se odnose na raskid ugovora za dodatne trenere. To su ugovori o djelu  i ugovori o radu na pola radnog vremena, te za materijalne troškove. Prema mjerama Središnjeg državnog ureda za šport šest trenera će se ipak financirati preko KŠZ u naredna dva mjeseca, u svibnju i lipnju. U stavci tekućih donacija za sportske udruge naše članice umanjena je stavka za neraspoređena sredstva i troškove prijevoza. Umanjena sredstva za školski sport odnose se na provođenje natjecanja osnovnih i srednjih škola  na drugi dio 2019./2020. godine. Smanjena su i sredstva za korištenje sportskih objekata, za Mladosti i ostale dvorane. Zdravstvena skrb sportaša umanjena je za prvi dio 2020. godine – rekao je Feitl dodavši: 

– Obzirom da trenutno nema natjecanja vjerujem da će doći do dodatne raspodjele sredstava te da će se naći još neka sredstva za pomoć klubovima koji bi se mogli naći u financijskim poteškoćama.

Osigurana su sredstva za izradu nove Strategije razvoja sporta grada Karlovca (2021.-2028.) a za što je izdvojen iznos od 196.000 kuna.

U članstvo KŠZ primljena je Udruga za promicanje zdravog života Sempre Vivum iz Mahićna.