MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA: Raspisan poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2023. godinu

Sukladno članku 9. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (od 19. 11. 2021.) Upravni odbor KŠZ na svojoj 52. sjednici održanoj 1. prosinca 2022. godine, donio je Odluku o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2023. godinu.

Članice Karlovačke športske zajednice prijavljuju se na Javni poziv putem SOM natječaja aplikacije te će se razmatrati samo prijave poslane putem SOM natječaj aplikacije zaključno s 5. siječnjem 2023. godine do 24:00 sata. Rok za prijavu na poziv je 30 dana od objave poziva odnosno od 5. prosinca 2022. godine.

Iz KŠZ poručuju da Iznosi koji budu navedeni u kunama neće biti uzeti u razmatranje. Prema tome sve financijske prijave trebaju biti izražene u eurima. Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna.