MIX PRENESENO

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Preporuka za održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana u kojima se održavaju športska natjecanja.

Održavanje športskih natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva dopušta se uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ- a, sve dok su na snazi posebne mjere.

 1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta
  Organizacija športskih natjecanja. Organizacija športskih natjecanja moguća je u zatvorenim športskim objektima, uz prisutnost gledatelja, u kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim športskim objektom.

Veličina prostora i maksimalni broj osoba. Treba osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje, organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja, odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za održavanje športskog natjecanja.

Dezinficijens za ruke. U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji od 70% ili drugo sredstvo prikladno za uporabu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača.

Dezinficijens za opremu. Na svakih 50 m2 prostora potrebno je postaviti najmanje tri prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.

Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra odnosno 4 m2 po osobi.

Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska predstavnika organizatora, trenera, instruktora, voditelja, športaša, asistenata i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje športskog natjecanja.

Raspored. Športska natjecanja smiju biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima, nodnosno natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u rasporedu te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako više natjecatelja koristi športski objekt za športska natjecanja, treninge i druge športsko-rekreativne aktivnosti, prioritete će odrediti organizator ili predstavnik natjecatelja zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

 1. Higijena prostora
  Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje. Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati športski objekt u kojima se provodi natjecanje (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta – natjecateljski prostor, sanitarni čvor…).

Dezinfekcija tijekom pauze. Sve često dodirivane površine u prostorima športskih objekata koji su u uporabi tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.

Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19- 2.4.2020..pdf)
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19 2.4.2020..pdf)

 1. Preporuke za korisnike, športaše i djelatnike objekta
  Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, športaši i korisnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih putova), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizička udaljenost. Tijekom boravka športaša i drugih osoba u športskom objektu u kojem se održava natjecanje (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od minimalno 2 metra kao nužnu mjeru za fizičku udaljenost.

Maske za lice. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.
Upute za pravilno korištenje maski za lice
(https://www.hzjz.hr/w p-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)

Navlake za obuću. Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno medicinsku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava i ostale opreme potrebne za natjecanje, natjecatelj ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku natjecanja.

Konzumacija tekućina. Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Nakon natjecanja utakmice športaši se ne zadržavaju u prostorima dulje nego što je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje treba svesti na nužni minimum.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

 1. Gledateljstvo
  Evidencija. Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba u gledateljstvu radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj osobe.

Raspored sjedenja i maksimalan broj gledatelja. Na tribinama predviđenim za gledateljstvo osobe smiju sjediti na način da su udaljene 1,5 metar jedna od druge odnosno preporučuje se da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne prelazi 1/4 ukupnog kapaciteta u gledateljstvu. Preporučuje se da osobe u gledateljstvu sjede tako da nisu smještene jedna iza druge već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizička udaljenost. Za vrijeme ulaska i izlaska iz športskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska gledatelja kroz športski objekt na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.) preporučuje se držati razmak od 1,5 metra kao nužnu fizičku udaljenost.

 1. Ostale uslužne jedinice
  Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata. (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/)