MIX VIJESTI IZ HOO

HRVATSKI FAIR PLAY ODBOR: Poziv na nominaciju za Fair play nagradu HOO-a za 2021. godinu

Nominacije za dodjelu nagrade HOO-a za fair play za 2021. godinu potrebno je dostaviti HOO-u na e-mail biserka.vrbek@hoo.hr do ponedjeljka 6.12. do 10:00 sati.

„Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, pozivamo vas da nam dostavite nominacije za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2021. godinu“, poručuju iz Hrvatskog fair play odbora.

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem, u 2021. godini, iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
  • ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2021. godinu
  • kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

Svaka nominacija za fair play nagradu HOO-a, ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora, sukladno ocjeni Hrvatskog fair play odbora.

Danira Bilić, predsjednica Hrvatskog fair play odbora
Biserka Vrbek, član Hrvatskog fair play odbora i dopredsjednica Europskog fair play pokreta