MIX VIJESTI IZ HOO

HFPO poziva na dostavu kandidatura za fair play nagrade EFPP-a (do 27. 8.)

Predsjednica Hrvatskog fair play odbora (HFPO) Danira Bilić i članica HFPO-a i Europskog fair play pokreta (EFPP) Biserka Vrbek odaslale su poziv dionicima sporta u Republici Hrvatskoj, u kojem pozivaju na isticanje kandidatura za fair play priznanja kontinentalne razine. Prenosimo ga u cijelosti:

Europski fair play pokret (EFPP) objavio je natječaj za prijavu za europske nagrade za fair play za 2022. godinu te vas pozivamo da i vi istaknete svoje kandidate koji su se iskazali fair play pothvatom ili postupanjem u sportu.

Natječaj je otvoren do 31. kolovoza 2022. godine, a vas molimo da nominaciju dostavite do 27. kolovoza 2022. godine, kako bi Hrvatski fair play odbor i Hrvatski olimpijski odbor mogli pripremiti nominaciju za slanje prema EFPP-u.

Predmetna nominacija treba sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
  • ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2022. godinu
  • kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja.

Uz nominaciju je potrebno dostaviti i odgovarajući „dokazni“ materijal o tome (fotografiju, objavljen članak i sl.)

Nominacije za dodjelu fair play nagrade EFPP-a za 2022. godinu potrebno je dostaviti HOO-u, na e-mail fairplay@hoo.hr do 27. kolovoza 2022. godine. Na istu e-mail adresu možete uputiti i eventualno pitanje ili obavijestiti nas o potrebi davanja dodatnog obrazloženja.

Svaka nominacija za fair play nagradu EFPP-a ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu HOO-a za 2022. godinu.

Nemojte propustiti nominaciju sportaša ili druge osobe u sportu koja je svojim ponašanjem ili postupanjem u duhu fair playa u sportu zaslužila da se takvo ponašanje istakne i uđe u izbor za fair play nagradu EFPP-a za 2022. godinu.

Više informacija može se pronaći na web stranici Europskog fair play pokreta (EFPP) http://www.fairplayeur.com/awards/statutes-of-awards

HOO/Vinko Knežević