MIX ZAJEDNICE SPORTOVA

DOBRA PRILIKA: Karlovačka športska zajednica otvorila natječaj za radno mjesto profesionalnog administrativca

Temeljem članka 47. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor raspisuje Javni natječaj za radno mjesto Glavni tajnik Karlovačke športske zajednice. Mandat glavnog tajnika traje 4 godine.

Uvjeti:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da posjeduje visoku ili višu stručnu spremu,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u sportu,
 • da vlada jednim od svjetskih jezika (prednost engleski),
 • da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma.,
 • da se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijava na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te su kandidati dužni dostaviti sljedeće:

 • životopis,
 • program rada KŠZ-a za razdoblje 01.01.2022.- 31.12.2025.,
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome (visoke ili više stručne spreme),
 • potvrdu o najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u športu,
 • potvrdu da se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za radno mjesto bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku i na stranici Karlovačke športske zajednice dana 2.12.2021. godine https://www.ksz.hr/270-natjecaj-za-radno-mjesto-glavni-tajnik-ksz-a.html

Razmatrat će se prijave dostavljene zaključno s 9.12.2021. godine na adresu: Karlovačka športska zajednica, Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – ne otvarati“.