Predstavljena knjiga Marijana Bakića – prilog Trend tv – 17. 4. 2019.